Selamat Datang

Bagi pecinta dunia pengetahuan selamat datang dan selamat mengasah, asih dan asuh untuk kesejahteraan bagi diri dan lingkungannya......

Jumat, 16 Mei 2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (DRH) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara no.11 Th 2002


ANAK LAMPIRAN I-C
KEPUTUSAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR    : 11 TAHUN 2002

TANGGAL: 17 APRIL 2002DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Pas Photo
Hitam Putih
3x4
 
 I. KETERANGAN PERORANGAN
1.
Nama Lengkap
...............................................
2.
N I P

3.
Pangkat dan Golongan Ruang

4.
Tempat Tanggal Lahir

5.
Jenis Kelamin
Pria
6.
Agama
Islam
7.
Status Perkawinan
Kawin


8.


Alamat Rumah
a. Jalan
-
b. Kelurahan Desa
Pucakwangi RT 02 RW II
c. Kecamatan
Pucakwangi
d. Kabupaten
Pati
e. Propinsi
Jawa Tengah9.


Keterangan
Badan
a. Tinggi ( cm )
165 cm
b. Berat Badan ( kg )
80 kg
c. Rambut
Lurus
d. Bentuk Muka
Bulat
e. Warna Kulit
Sawo matang
f. Ciri-ciri Khas
-
g. Cacat Tubuh
-
10.
Kegemaran ( Hoby )
Bermain musik
II. PENDIDIKAN
  1. Pendidikan di Dalam dan Luar Negeri

No

Tingkat
Nama
Pendidikan

Jurusan
STTB/Tanda
Lulus/Ijazah
Tahun

Tempat
Nama Kepala
Sekolah/Diretur
/Dekan/Promotor
1
2
3
4
5
6
7
1.
SD

2.
SLTP

3.
SLTA

4.
DII

5.
S1

6.
S2


2. Kursus/Latihan di Dalam dan Luar Negeri
No
Nama Kursus/
Latihan
Lamanya/Tgl/Bln s/d Tgl/Bln/Tgl
Ijazah/Tanda/Lulus/Surat Keterangan Th
Tempat
Keterangan
1.
-
-
-
-
-
2.


II.   RIWAYAT PEKERJAAN
31    RIWAYAT KEPANGKATAN GOLONGAN RUANG PENGGAJIAN
No.
Pangkat
Gol.
Ruang Penggajian

Berlaku
TMT

Gaji Pokok
Surat Keputusan
Peraturan
Yang
Dijadikan
Dasar
Pejabat
Nomor
Tanggal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Pengatur Muda
II/a


2.
Pengatur Muda
II/a


3.
Pengatur Muda Tk I
II/b


4
Pengatur
II/c


5
Pengatur
Tk I
II/d


6
Penata Muda
III/a


7
Penata Muda Tk I
III/b


8
Penata
III/c


9
Penata Tk I
III/d


10
Pembina
IV/a


11
Pembina TK I
IV/b2. PENGALAMAN JABATAN / PEKERJAAN
NO
Jabatan
Pekerjaan
Mulai Dan
Sampai
Gol. Ruang
Penggajian
Gaji Pokok
Surat Keputusan
Pejabat
Nomor
Tanggal
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Guru


2.
Kepala Sekolah


3.
Pengawas TK/SDIII.  TANDA JASA DAN PENGHARGAAN
No
Nama Bintang / Satya Lencana Penghargaan
Tahun Perolehan
Nama Negara / Instansi
Yang Memberi
1
2
3
4
-
-
-
-

IV. PENGALAMAN KE LUAR NEGERI
No
Negara
Tujuan Kunjungan
Lamanya
Yang Membiayai
1
2
3
4
5

V. KETERANGAN KELUARGA
a. Istri / Suami
No.
Nama
Tempat
Lahir
Tanggal
Lahir
Tanggal Nikah
Pekerjaan
Ket.
1
2
3
4
5
6
7

b. Anak
No.
Nama
Jenis
Kelamin
Tempat
Lahir
Tanggal
Lahir
Sekolah/
Pekerjaan
Ket.
1
2
3
4
5
6
7
1.

2.
3.


c. Bapak dan Ibu Kandung
No
Nama
Tgl Lahir/Umur
Pekerjaan
Keterangan
1
2
3
4
5
1.
2.

d. Bapak dan Ibu Mertua
No
Nama
Tgl Lahir/Umur
Pekerjaan
Keterangan
1
2
3
4
5
1.
2.

e. Saudara Kandung
No
Nama
Jenis Kelamin
Tgl Lahir/Umur
Pekerjaan
Keterangan
1
2
3
4
5
6
1.
2.

VI. KETERANGAN ORGANISASI
1. Semasa mengikuti pendidikan pada SLTA ke bawah
No
Nama Organisasi
Kedudukan Dalam Organisasi
Dalam Th s/d Th
Tempat
Nama
Pimpinan
Organisasi
1
2
3
4
5
6
-

-
-
-
-

2. Semasa mengikuti pada perguruan tinggi
No
Nama Organisasi
Kedudukan Dalam Organisasi
Dalam Th s/d Th
Tempat
Nama
Pimpinan
Organisasi
1
2
3
4
5
6
-
-
-
-
-
-
3. Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai
No
Nama Organisasi
Kedudukan Dalam Organisasi
Dalam Th s/d Th
Tempat
Nama
Pimpinan
Organisasi
1
2
3
4
5
6
1.
PGRI
Anggota
1991 - 2010
Pucakwangi
-

VII. KETERANGAN

No

Nama Keterangan
Surat Keterangan
Pejabat
Nomor
Tanggal
1
2
3
4
5
-
-
-
-
-

            Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan hukum yang diambil oleh Pemerintah.

Pati,   17 April 2014
Mengetahui
Yang Membuat
Kepala Dinas Pendidikan
Kecamatan .......................................
.................................................
..............................
...........................................................
NIP. ......................................................
NIP. ................................................Tidak ada komentar:

jangan ditiru...!!!!

jangan ditiru...!!!!

ALBUMKU......